„ZNAJUĆI PROŠLOST U SIGURNU BUDUĆNOST“

1386

Cilj projekta:

Pošto u srednje školskom obrazovanju na temu nastanka Hrvatske države i Domovinskog rata ima vrlo malo gradiva  dok u trogodišnjem srednje školskom obrazovnom ciklusu nema povijesti stoga program ima za cilj učenicima približiti zbivanja vezanim uz povijest nastanka suverene, neovisne Hrvatske države  u periodu 1989. – 1990. godina.  Isto tako ima cilj promicanja istine i vrijednosti Domovinskog rata od 1991.- 1996. godine , a poglavito ratna zbivanja na području Bjelovarsko-bilogorske, Požeško – slavonske a koja se u povijesnim dokumentima ne spominju.

Tiska se stručna  brošura i testovi iz koje učenici stječu znanja a potom  se 28. listopada u vremenu 13,10 do 13,50 sati (nulti sat) svi drugi razredi Srednjih škola na području županija koje provode ovaj projekt pišu test .

Razred koji ima najbolje rezultate u svome gradu za nagradu dobiju studijsko putovanje u Grad heroj Vukovar 18. studenog . Sa područja Bjelovarsko – bilogorske županije svake godine ide 300 djece.

Svrha projekta:

Svrha ovog projekta je promicanje istine i vrijednosti Domovinskog rata, gdje su obuhvaćeni svi drugi razredi na području županije. Smatramo da je dodatna edukacija učenika o Domovinskom ratu  na mjestima gdje su se odvijali važniji ratni događaji, korisno za djecu i njihovu znanju  o hrvatskoj povijesti a naročito onoj koja se odvijala prije samo dvadesetak godina. Organizacija i provedba ovog projekta uistinu je važan korak u očuvanju spomena na sve poginule branitelje i sve žrtve agresorske vojske te općenito u cilju očuvanja digniteta Domovinskog rata, ali kroz edukativne svrhe.