„PRIJEDLOG ZA UVOĐENJEM OBVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA“

1285

Hrvatski Sabor svojom Odlukom od 05.10.2007. godine odlučio je ne pozivati novake na služenje vojnog roka, koja se primjenjuje od 01.01.2008. godine.

Sabor je ovu Odluku donio temeljem Zakona o obrani u čl. 30.a stavka 1 i st. 2 istog članka propisano je da Ministarstvo obrane svoj prijedlog prosljeđuje  Vladi RH, a Vlada Saboru. Slijedećim čl. uređeno je da  u slučaju stanja neposredne ugroženosti ili ratnog stanja odluka o nepozivanju novaka na služenje vojnog roka ne primjenjuje se. Ako su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje zakonom propisane dužnosti dok je na snazi odluka o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka, vrhovni zapovjednik  može na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis donijeti odluku da se novaci pozovu na obvezu služenja vojnog roka. Vrhovni zapovjednik obvezan je odluka iz stavka 2 ovog članka podnijeti na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati.

Shodno navedenom UHDDR Bjelovar  smatra da je od 2008 do 2012 godine izgubljeno vrijeme za edukaciju  nekoliko generacija hrvatske mladeži za eventualnu potrebu obrane Republike Hrvatske. Predsjedništvo UHDDR na inicijativu  Predsjedništva UHDDR BBŽ predložila je Vladi R. Hrvatske da se ova odluka Hrvatskog sabora stavi Van snage i da se najkasnije od 01.01.2013. godine započne s redovnim služenjem vojnog roka. Kroz služenje vojnog roka prilika je da se mladi bolje upoznaju R. Hrvatsku kao i njene vrijednosti proizišle iz Domovinskog rata . Ujedno je i prilika da se da se izvrši selekcija kadrova za profesionalnu služenje u redovnom sastavu oružanih snaga., kao i formiranju adekvatne pričuve a što je izuzetni bitno za sigurnost i stabilnost R. Hrvatske .Vraćanjem obveze služenja vojnog roka vraćamo tradiciju i vrijednost hrvatske državnosti za koju smo se borili u Domovinskom ratu.