Plan i program djelovanja

Udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Bjelovarsko bilogorske županije ( u daljnjem tekstu  UHDDRBBŽ ) je dragovoljna nevladina i izvanstranačka udruga koja okuplja istinske domoljube hrvatske dragovoljce Domovinskog rata, ratne vojne invalide, oboljele branitelje od raznih bolesti  a koje su posljedica Domovinskog rata .

Udruga u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama, te statutom udruge i kodeksom etike ima za cilj:

–       utvrđivanje statusa hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata.

–       pomoć u ostvarivanju prava hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

–       promicanje i zaštita tekovina stečenih u Domovinskom ratu kao i promicanju istine i vrijednosti Domovinskog rata.

Ostvarenje poslova i aktivnosti predviđenim statutom doprinosi se ostvarenju Plana svih aktivnosti koje udruga donosi za razdoblje od 2014 do 2107 godine

–       Zalaganje pravnu i socijalnu zaštitu članova Udruge.

–       Stalna briga o reprofesionalizaciji  i zapošljavanju prikladno stručnoj spremi, zdravstvenom stanju i fizičkim svojstvima članova Udruge.

–       Sudjelovanje na sportskim susretima  s ciljem promicanja tjelesne kulture radi unapređenja opće sposobnosti  dragovoljaca članova Udruge.

–       Sudjelovanje Udruge kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života Grada Bjelovara.

–       Pružanje stručne i druge pomoći članovima Udruge.

–       Suradnja sa srodnim Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

–       Pomoć članovima Udruge i organiziranje glede gospodarske djelatnosti članova u skladu sa pozitivnim propisima R. Hrvatske, a poglavito o Zakonu o hrvatskim braniteljima  i savjetovanje o pravima branitelja po zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

–       Stalna briga o promicanju i zaštiti tekovina stečenih u Domovinskom rati te širenje istine i vrijednosti stečenih u Domovinskom ratu.

Naprijed predložene aktivnosti moguće je financirati:

–       prikupljanjem članarine.

–       redovitim sredstvima JLS i JRS te državnih tijela uprave

–       pokroviteljstvo grada i županije nad manifestacijama.

–       sufinanciranje određenih projekata od straneJLS i JRS

–       donacije i dotacije pravnih i fizičkih osoba.

„OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I DATUMA POGIBIJE BRANITELJA“

Godišnjica početka Domovinskog rata u R. Hrvatskoj u Pakracu

Obljetnica prvog ratnog zločina II svjetskog rata i poraća Donji Mosti

Obilježavanje dana Oružanih snaga R. Hrvatske

Dan državnosti Republike Hrvatske

Obljetnica vojno redarstvene akcije „Oluja“ Dan pobjede, Dan Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Odavanje počasti braniteljima Nikoli Benkus i Anti Tandara, Klokočevac

Godišnjica oružanog napada na naselje Doljani i pogibije prve žrtve sa područja Bjelovara Tihomira Vrdoljaka

Obljetnica pogibije dvadeset branitelja u Kusonjama

Spomen na hrvatske žrtve jugo komunističkog režima gubilišta u Lugu

Mimohod pobjednika , Dan Bjelovarskih branitelja i Dan Grada Bjelovara

Obljetnica stradavanja Bjelovarskih branitelja u Bastajskim Brđanima

Obljetnica pogibije Bjelovarskih branitelja Trokut-Novska

Obljetnica tragične pogibije Bjelovarskih branitelja u Komletincima

Obljetnica stradavanja Bjelovarskih branitelja u Pakračkim vinogradima