Inicijativa za promjenom imena Osnovnim školama na području Grada Bjelovara

1425

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski odbor  (UHDDR GO) Bjelovar u veljači 2010. godine pokrenula je inicijativu za izmjenama naziva imena Osnovnih škola u Gradu Bjelovaru jer je Bjelovar uz Grad Varaždin jedini gradovi u Republici Hrvatskoj u kojima Osnovne škole nose nazive prema rednim brojevima. Želja nas branitelja kao da naše osnovne škole nose nazive po Hrvatskim velikanima  iz naše povijesti kao što:  su ( književnici, znanstvenici, državnici….).

Tako je UHDDR GO Bjelovar dana 23.02.2010. godine u 19,15 sati u Hotelu Central u Bjelovaru sazvao javnu tribinu vezanu za promjene naziva imena osnovnih škola nakon uvodne riječi tadašnjeg predsjednika g. Stipe Šola skupu se obratila i zamjenica gradonačelnica gđa. Đurđica Ištef Benčić koja je podržala inicijativu u svoje osobno ime u ime grada i svoje stranke koju predstavlja HSS. Skupu se obratila i gđa. Vesela Trnski predsjednica odbora za odgoj i obrazovanje u gradskom vijeću Grada Bjelovara koja je predložila da ravnatelji osnovnih škola sa školskim odborima daju svoje sugestije i prijedloge. U raspravi su sudjelovali i ostali sudionici javne tribine Bojana Hribljan, predstavnik  SDP-a, koja je podržala inicijativu, zatim Siniša Radojčić predstavnik HNS-LS-a koji također podržavaju inicijativu, Ivica Vranjić predstavnik  HDZ-a koji podržavaju inicijativu, Zvonko Skočec predstavnik HSU koji također podržavanju inicijativu, potom je i Vinko Jelić Balta predstavnik HSP-a podržavaju inicijativu za  promjenama imena osnovnih škola. Na tribini su govorili i istaknuti građani Grada Bjelovara Krešimir Pavičić, Ivan Pintar itd…… Ravnatelj IV Osnovne škole Milijan Bojanović koji je naglasio da bi mu bila izuzetna čast njega osobno kao i nastavničkog osoblja u njegovoj školi a na ponos svih građana Geada Bjelovara da njegova škola nosi ime Dr. Franje Tuđmana. Za raspravu se javila i ravnateljica III Osnovne škole Ljubica Zečić koja je također podržala inicijativu.

Ujedno smo svim sudionicima predstavili podatke provedene telefonske ankete gdje na uzorku od 200 ispitanika pozitivno se izjasnilo 69% građana, dok se 28 % negativno izjasnilo na navedenu temu, a samo 3 % građana nije bilo zainteresirano za navedenu temu.

Shodno naprijed navedenom te donesenom zaključku o potrebi da osnovne škole na području grada dobiju zaslužna imena Hrvatskih imena  ( književnika, znanstvenika, državnika…). Poslali smo dopise svim ravnateljima Osnovnih škola na području Grada Bjelovara i školskim odborima da poduzmu određene aktivnosti vezano za donesene zaključke, te da detektiraju imena koja bi mogla nositi imena njihovih škola.

Od navedenih škola  primili smo dopise IV i III Osnovne škole.

Na sjednici školskog odbora IV Osnovne škole održanoj 22. ožujka 2010. godine jednoglasno su se izjasnili da njihova škola dobije ime jednog od Hrvatskih velikana te nisu dali sugestiju i prijedlog.

III Osnovna škola na sjednici školskog odbora održanoj 19.svibnja 2010. godine gdje razumiju našu želju za promjenom imena škole napominjući da su isto iziskuje poveća financijska sredstva počevši od izmjena web stranica, do Carnetovih usluga ( e-mail adresa), zaposlenika i servera) te promjena na Trgovačkom sudu, izrade pečata , promjene svih općih akata škole. Iz navedenog  može se zaključiti da je najveće prepreka financije pri promjeni imena školi , iako se ravnateljica na javnoj tribini izjasnila za promjene.

I Osnovna škola dosada nisu nam dostavili povratna pismena vezana za navedene promjene.

Nedavno prikazanoj TV emisiji Glava – Pismo , Net TV-a ravnateljica II Osnovne škole Davorke Bačeković-Mitrović  javno se očitovala da su o istome raspravljali te da su načelno za promjene.

Shodno naprijed navedenom UHDDR GO Bjelovar predložio je svoje sugestije i prijedloge:

I    Osnovna škola …………Željka Sabola

II   Osnovna škola………….Eugena Kvaternika

III  Osnovna škola………….Stjepana Radića

IV  Osnovna škola………….Dr. Franje Tuđmana

V   Osnovna škola………….Naste Rojc

S obzirom da se većina školskih odbora  izjasnila za promjene ne dajući svoje sugestije i prijedloge. Upućen je dopis g.  Željku Maletić  predsjedniku Gradskog vijeća Grada Bjelovara kao i  Odboru za odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Veseloj Trnski i Odboru za branitelje Grada Bjelovara Ivici Vranjić  koji su prihvatili inicijativu i sugestije  promjena naziva Osnovnih škola . Očekuje se da će predsjednik Gradskog vijeća u ovoj godini uvrstiti na  dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara sa nadom da napokon naše osnovne škole nose imena dostojnih Hrvatskih velikana.