Kontakt

UDRUGA  HRVATSKIH  DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA

BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE

Ulica Ivana Gundulića 1, P.P. 142,  43000 Bjelovar

Telefon: 043.241.091  fax: 043.241.091 mob: 098/240 952

e-mail: udruga.uhddr.bjelovar@gmail.com

IBAN:   HR0724020061100682473 OIB:61204568247

 

UDRUGA  HRVATSKIH  DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA

Gradski Ogranak   B j e l o v a r

Ulica Ivana Gundulića 1, P.P. 142,  43000 Bjelovar

Telefon: 043.241.091  fax: 043.241.091 mob: 095/858 00 46

e-mail: udruga.uhddr.bjelovar@gmail.com

IBAN: HR1024020061400006183   OIB:61204568247